Olmaz

Sen korkarsan, olmaz.
Acı sonradan vurur,  damağımda eski tadın kalmaz dersen, olmaz.
Kuvvetim ağır gelir de, sükunetini bozarım sanar yükünü ağırlatırsan, olmaz.
Nefesim nüfuz etmez, ısım iletilmezse bedenine, olmaz.
Evveli hayal kırıklarına terk edersen ebedi hissiyatını, olmaz.

Sen korkarsan, olmaz…
Net değil önün diye, maneviyattan kısarsan, olmaz.
Mesuliyetsiz alternatif pahasına özgürlüğünden vazgeçersen, olmaz.
Kontrolsüzlüğe atfedersen tutkuyu, olmaz.
Perişan cağrışımlarla elini mahrum bırakırsan elimden, olmaz.

Sen korkarsan, olmaz.
Ben zaten korkağım, bir de sen korkarsan, olmaz.